You are here: หน้าแรก >> แนะนำวัดสำคัญ >> วัดทับกุง(ถ้ำสหาย)

วัดทับกุง(ถ้ำสหาย)

พิมพ์

วัดทับกุง(ถ้ำสหาย) ตั้งอยู่บ้านทับกุง หมู่ที่ 3 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

มีพระอาจารย์จันทร์เรียน คุณวโร เป็นเจ้าอาวาส เดินทางจากอำเภอเมืองอุดรธานีตามเส้นทางอุดรธานี - เลย แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอหนองวัวซอ เลี้ยวซ้ายเข้าบ้านผาสิงห์ อ.หนองวัวซอ


 

 

  
พระอาจารย์จันทร์เรียน คุณวโร
        เจ้าอาวาส

 

คลิกภาพเพื่อดูไสลด์