You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> จังหวัดอุดรธานี ถวายการต้อนรับรองประธานสงฆ์ และให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมการศาสนา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมคณะ

จังหวัดอุดรธานี ถวายการต้อนรับรองประธานสงฆ์ และให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมการศาสนา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมคณะ


จังหวัดอุดรธานี  ถวายการต้อนรับรองประธานสงฆ์  และให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมการศาสนา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมคณะ  ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี  ในวันที่ ๘ สิงหาคม  ๒๕๕๙
นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  และนายณัฐสิทธิ์  วงค์ตลาด  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายวิชัย  ทิพย์รักษ์  ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และวิชาการพระพุทธศาสนา   ถวายการต้อนรับรองประธานสงฆ์  และให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมการศาสนา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมคณะ  เดินทางมาเยือนไทยระหว่างวันที่  ๘ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ท่านอากาศยานอุดรธานี

ชนิดาภา จิตเงิน/ข่าว
สุนิสา ชวนละคร/ภาพ

คลิกภาพเพื่อดูไสลด์