You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> งานประชุมเพลิงสรีรสังขารพระอริยสงฆ์ หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโรณ วัดถ้ำสหายจันทร์นิมิตร อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

งานประชุมเพลิงสรีรสังขารพระอริยสงฆ์ หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโรณ วัดถ้ำสหายจันทร์นิมิตร อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙


งานประชุมเพลิงสรีรสังขารพระอริยสงฆ์  หลวงพ่อประสิทธิ์  ปุญญมากโร  เจ้าอาวาสวัดป่าหมู่ใหม่  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  ณ วัดถ้ำสหายจันทร์นิมิตร  อำเภอหนองแสง  จังหวัดอุดรธานี  ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

งานประชุมเพลิงสรีรสังขารพระอริยสงฆ์  หลวงพ่อประสิทธิ์  ปุญญมากโร  เจ้าอาวาสวัดป่าหมู่ใหม่  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  ณ วัดถ้ำสหายจันทร์นิมิตร  อำเภอหนองแสง  จังหวัดอุดรธานี  ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีพุทธศาสนิกชน  และศิษยานุศิษย์ร่วมในงานเป็นจำนวนมาก

ณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด/ข่าว
ณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด/ภาพ

คลิกภาพเพื่อดูไสลด์