You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> วัดโยธานิมิตร ขอเชิญพุทธศาสนิกชน และศิษยานุศิษย์ ทุกท่าน ร่วมพิธีในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี การมรณภาพ

วัดโยธานิมิตร ขอเชิญพุทธศาสนิกชน และศิษยานุศิษย์ ทุกท่าน ร่วมพิธีในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี การมรณภาพ


วัดโยธานิมิตร  มณฑลทหารบกที่ ๒๔ และชุมชนดงวัด  ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ศิษย์ยานุศิษย์และประชาชนที่มีจิตศรัทธา  ร่วมพิธีในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี การมรณภาพ พระครูถาวรธรรมโกศล (หลวงตาด้วง) ณ วัดโยธานิมิตร อ.เมือง จ.อุดรธานี ในวันศุกร์ที่ ๙ กันายน ๒๕๕๙

วัดโยธานิมิตร  มณฑลทหารบกที่ ๒๔ และชุมชนดงวัด  ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ศิษย์ยานุศิษย์และประชาชนที่มีจิตศรัทธา  ร่วมพิธีในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี การมรณภาพ พระครูถาวรธรรมโกศล (หลวงตาด้วง) ณ วัดโยธานิมิตร อ.เมือง จ.อุดรธานี ในวันศุกร์ที่ ๙ กันายน ๒๕๕๙ - เวลา ๑๐.๐๐  น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมสร้างเจดีย์ - เวลา ๐๙.๐๙ น. พิธีวางศิลาฤกษ์เจดีย์พิพิธภัญฑ์บูรพาจารย์
- เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตร

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่วัดโยธานิมิตร  หรือโอนเงินเข้าบัญชี  ธนาคารกรุงไทย สาขาโลตัสนาดี ชื่อบัญชี "สร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์บูรพาจารย์" เลขที่ ๙๘๔-๗๙๔-๐๒๑-๕