You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ >> โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี  จัดอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี  จัดอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดลุมพินีวันวราราม  อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ในการนี้นายณัฐสิทธิ์  วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นำเจ้าหน้าเข้าปฏิบัติงานอย่างพร้อมเพรียง

สงวน วงค์ไทย/ข่าว
สุนิสา ชวนละคร/ภาพ

คลิกภาพเพื่อดูไสลด์