You are here: หน้าแรก >> บทความ >> ธรรมน่ารู้

เมื่อองค์หลวงตาฯตอบคำถามองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

บทสนทนาจอมปราชญ์ เนื่องในวโรกาสมหามิ่งมงคลของชาวไทยทั้งชาตินิตยสารน่านฟ้าขออาราธนาบทสนทนา

อ่านเพิ่มเติม...

   

วิธีละความโกรธ

ความโกรธเมื่อเกิดขึ้นแก่ผู้ใด ทำให้จิตใจของผู้นั้นเร่าร้อน เป็นทุกข์ ไม่สบายใจ นอนไม่หลับ ฝันร้าย 

อ่านเพิ่มเติม...

   

ให้อภัย

มนุษย์ที่มีใจสูง ย่อมรู้จักให้อภัยไม่เอาเรื่องกับสิ่งเล็กน้อย อย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ ทางที่ถูกควรทำ

อ่านเพิ่มเติม...