You are here: หน้าแรก >> บทความ >> บทความหน้าเว็บ

บทความหน้าเว็บ

ไข้หวัดใหญ่ 2009

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2552
วัคซีนแก้"หวัด"ไม่รื่น องค์การเภสัช.เล็งเลื่อนทดสอบ
กรม ควบคุมโรคตีปี๊บ ไข้หวัดใหญ่ 2009 ระบาดชะลอตัว ชี้ขาลงยาว 2-3 เดือน ก่อนคืนชีพกลับมาเขย่าขวัญระลอก 2 ปธ.บอร์ดองค์การเภสัชเผยพบปัญหาเชื้อไวรัสเป็น นำไปพัฒนาเป็นวัคซีนไม่ได้ เหตุไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการ เล็งเลื่อนทดสอบ-ปรับขนาด เลขาธิการ สปสช.ระบุสต๊อคโอเซลทามิเวียร์ไว้ที่คลีนิค-รพ.เอกชนแห่งละ 100 เม็ด
 
 

อ่านเพิ่มเติม...

 

อบรมพระวิทยากรแกนนำวิถีพุทธ

นายธีระเดช วงษ์ราชธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี โครงการอบรมพระวิทยากรแกนนำวิถีพุทธตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2552 ระหว่าง 29–30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ณ วัดป่าหลวง ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายวีระพงษ์ สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีและคณะให้การต้อนรับ


 

อ่านเพิ่มเติม...

   

อบรมพลังงานกับผู้นำทางศาสนา

พระครูสิริชินวงศ์ เจ้าคณะอำเภอกุมภวาปีและเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานสงฆ์พิธีเปิดการอบรมโครงการการสร้างเครือข่ายการประชามสัมพันธ์ เรื่องพลังงานกับผู้นำทางศาสนา เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2552 ณ วัดสว่างสันติธรรม ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีโดยมีนายวีระพงษ์ สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีและคณะให้การสนองงาน

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชุมพระสังฆาธิการ จ.อุดรธานี

พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระเทพรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เมตตาเป็นประธานเปิดการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เลขานุการเจ้าคณะตำบล ในเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 21มิถุนายน 2552ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


 

อ่านเพิ่มเติม...

   

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

นายธีระเดช วงษ์ราชธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และประโยชน์สุขของประชาชนสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2552 โดยจัดอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี จังหวัดละ  50 คน  รวมจำนวนทั้งสิ้น  300 คน  ระหว่าง  17 – 20  มิถุนายน  2552  ณ  วัดป่าบ้านค้อ  ตำบลเขือน้ำ  อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายวีระพงษ์  สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีและคณะให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาไวยาวัจกร

นายธีระเดช วงษ์ราชธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โครงการส่งเสริมและพัฒนาไวยาวัจกร ระหว่างวันที่ 27  เมษายน  2552  ถึงวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2552  ณ วัดป่าหลวง ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายวีระพงษ์ สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีและคณะให้การต้อนรับ

 

อ่านเพิ่มเติม...

   

โครงการส่งเสริมวัดเป็นเขตปลอดเหล้า

นายธีระเดช วงษ์ราชธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โครงการส่งเสริมวัดเป็นเขตปลอดเหล้า เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 ณ วัดสว่างสันติธรรม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชวราลังการ เจ้าคณะจังหวัดอุดรธาน(ธ) มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนายวีระพงษ์  สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีและคณะให้การสนองงาน

 

อ่านเพิ่มเติม...