ประชุมคณะทำงานวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ประชุมคณะทำงานวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาคัดเลือกกระบวนงาน/โครงการที่จะทำการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ (หลังที่ ๒) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 149,311