โครงสร้างบุคลากร

โครงสร้างบุคคลากร

นางกณิกนันต์  ล้อสีทอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 3

 

นางวัฒนา  ขอสินกลาง
ผู้อำนวยการกลุ่มป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 

 

นายบุญชนะ  รุ่งเรืองไพศาลสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางวาธินี  ขจรฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 

 

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 149,311