ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


image รูปภาพ
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy 2566.pdf |
doc แบบรายงานการรับของขวัญฯ 2566 (ส่ำหรับบุคคล).doc |
docx แบบฟอร์มรายงาน no gift policy 2566 (สำหรับหน่วยงาน).docx |
pdf แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ - นโยบาย No gift Policy ฉบับปรับปรุง ปีงบฯ 2566.pdf |
pdf ประกาศ ป.ป.ช. หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินฯ2563.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 149,346