งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ๒๕๖๔ ภายใต้แนวคิด “คบเด็กสร้างชาติ”

กลุ่มป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เชิญชวนบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับชมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ๒๕๖๔ ภายใต้แนวคิด “คบเด็กสร้างชาติ” ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ผ่านช่องทาง FB Live : องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  ที่จัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้คนในสังคมเล็งเห็นถึงปัญหาคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทำให้เกิดความร่วมมือในหลากหลายรูปแบบ โดยจะช่วยขจัดปัญหาคอร์รัปชันให้หมดไป  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,893