โครงสร้างอัตรากำลัง

 โครงสร้าง อัตรากำลัง
กลุ่มป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

นายสิปป์บวร   แก้วงาม
ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

 


นางณภัสนันท์  ฉัตรธนาภัคสิริ
ผู้อำนวยการกลุ่มป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นางสุณัฎฐา  นนทรักษ์ 
   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางพัศธนัญญา  จับใจ
   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวการะเกต  ใจมั่น
นิติกรปฏิบัติการ
ช่วยราชการกลุ่มงานวินัย

 

 

 


image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
|

คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 5,897