วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

      ด้วยรัฐบาลร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)           ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

     โดยงานดังกล่าวเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom และเข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดการจัดงานผ่าน Facebook Fanpage ของสำนักงาน ป.ป.ช. ทาง URL : https://www.facebook.com/NACCThailandOfficialFanpage


image รูปภาพ
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,862