ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทุกคน “งดรับ งดให้” ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)


image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศเจตนารมณ์ |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 43,605