รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต)

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ รอบที่2 (ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ).pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 149,346